ثبت نام طرح سرمایه گذاری نوع 1

ثبت نام طرح سرمایه گذاری نوع 1

لطفا سرمایه اولیه مورد نظر را به یکی از طریق زیر ارسال نمایید :
ارسال ریالی هزینه :
شماره کارت 6218 - 3784 - 8610 - 6219
شماره حساب : 1-27280205- 777-9303
ارسال بیت کوینی به شماره والت زیر :
1CnomHGn2Twk68f8VN8vziJXoNYU3vyBye

اطلاعیه از طریق پیامک و ایمیل ارسال می شود