ثبت نام طرح سرمایه گذاری نوع 2

ثبت نام طرح سرمایه گذاری نوع 2

لطفا سرمایه اولیه مورد نظر را ( به قیمت روز دلار ) به یکی از طریق زیر ارسال نمایید :
ارسال ریالی هزینه :
شماره کارت 6218 - 3784 - 8610 - 6219
شماره حساب : 1-27280205- 777-9303
ارسال بیت کوینی به شماره والت زیر :
19MzjpyBroXHcHvbsBPNS6zmC47WGGW6Tb
توجه : درصورتی که پرداخت شما کمتر از معادل دلاری سرمایه باشد ، پرداخت شما برگشت نخواهد داشت.
قیمت دلار را لطفا در وبسایت khorsandm.ir دنبال کنید