سامانه پیامکی 50002206981
اولین بار در ایران | با پشتیبانی عالی

طرح اطمینان
اطمینان
سود کم
پلن A
A
سطح یک
پلن B
B
سطح دو
پلن C
C
سطح سه
پلن D
D
سطح 1
 • سود ماهیانه شما 10 دلار
 • سود سالیانه 120 دلار
 • پرداخت ارزی
 • سرمایه اولیه : 100 دلار
 • پس از 1 سال سرمایه اولیه برگشت داده می شود
 • کمیسیون ماهیانه 1 دلار
پلن E
E
سطح 2
 • سود ماهیانه شما 26 دلار
 • سود سالیانه 312 دلار
 • پرداخت ارزی
 • سرمایه اولیه : 250 دلار
 • پس از 1 سال سرمایه اولیه برگشت داده می شود
 • کمیسیون ماهیانه 2 دلار
پلن F
F
سطح 3
 • سود ماهیانه شما 53 دلار
 • سود سالیانه 636 دلار
 • پرداخت ارزی
 • سرمایه اولیه : 500 دلار
 • پس از 1 سال سرمایه اولیه برگشت داده می شود
 • کمیسیون ماهیانه 5 دلار
پلن G
G
سطح 4
 • سود ماهیانه شما 114 دلار
 • سود سالیانه 1368 دلار
 • پرداخت ارزی
 • سرمایه اولیه : 1000 دلار
 • پس از 1 سال سرمایه اولیه برگشت داده می شود
 • کمیسیون ماهیانه 10 دلار
VIP 1
1
سطح 1
 • سود ماهیانه شما 2میلیون و 600 هزار تومان
 • سود سالیانه 31 میلیون و 200 هزار تومان
 • واریز خودکار هر 1 ماه
 • سرمایه اولیه : 50 میلیون تومان
 • پس از 3 سال سرمایه اولیه برگشت داده می شود
 • سفته بابت ضمانت خدمت شما عزیزان ارسال خواهد شد
 • کمیسیون ماهیانه 90 هزار تومان
VIP 2
2
سطح 2
 • سود ماهیانه شما 4میلیون و 400 هزار تومان
 • سود سالیانه 52 میلیون و 800 هزار تومان
 • واریز خودکار هر 1 ماه
 • سرمایه اولیه : 80 میلیون تومان
 • پس از 3 سال سرمایه اولیه برگشت داده می شود
 • سفته بابت ضمانت خدمت شما عزیزان ارسال خواهد شد
 • کمیسیون ماهیانه 110 هزار تومان
VIP 3
3
سطح 3
 • سود ماهیانه شما 5میلیون و 700 هزار تومان
 • سود سالیانه 68 میلیون و 400 هزار تومان
 • واریز خودکار هر 1 ماه
 • سرمایه اولیه : 100 میلیون تومان
 • پس از 3 سال سرمایه اولیه برگشت داده می شود
 • سفته بابت ضمانت خدمت شما عزیزان ارسال خواهد شد
 • کمیسیون ماهیانه 90 هزار تومان
طرح نمایندگی
*
نماینده ما شوید
 • ارسال اسکن مدارک
 • افتتاح حساب در بانک سامان
 • افتتاح حساب معتبر پی پال
 • افتتاح حساب معتبر پرفکت مانی
 • حداقل سرمایه 100 میلیون تومان
 • مراجعه حضوری
 • پورسانت نماینده : 10 درصد از قرارداد ها